Cucina Italiana 義大利葡萄紅醋 Balsamico (百酸迷客) 500ML x 10

NT$8,388

Cucina Italiana 義大利葡萄紅醋 Balsamico

1)** 蜂蜜巴蕯米克醋飲**

        巴薩米克醋30 cc + 蜂蜜 20 cc + 水 180cc

 2)**油醋醬 **

       橄橄油1:葡萄紅醋1

3)**可以就當烏醋使用**

經義大利農業部授權機構認證之產品
世上最美味的醋
愈陳愈香 值得收藏
12年之醋約NT$2,400
20年之醋約NT$6,000
30年之醋約NT$16,000
世間第一好醋
6種香木桶 6年窖藏
● 法式義式料理必備
● 生菜沙拉、畫盤、燉煮
● 魚翅、鮑參必備,中式醋溜、沾醋
● 最佳醋飲
● 值得收藏